CUPRINS NR. 1-2 / 2010

STUDII ŞI CERCETÃRI
Abordare comparativă a curriculumului preşcolar din România şi din Franţa
(DELIA ALDEA) 7
Dimensiuni europene ale educaţiei: Sistemul educaţional britanic
(VASILICA GÃZDAC) 17
Profilul copilului activ şi creativ şi strategiile didactice interactive
(CRENGUŢA OPREA) 20
Diferenţierea curriculară prin valorificarea teoriei inteligenţelor multiple
(RAMONA ŞTEFANA PETROVAN) 27
Stimularea inteligenţelor multiple în grădiniţă şi în şcoală
(CRENGUŢA OPREA) 47

MANAGEMENT
Despre managementul schimbării în organizaţiile şcolare
(LUCIANA GHERLE) 61
Managementul calităţii totale în instituţiile preşcolare moderne
(GEORGETA MATEI) 63
Rolul ethosului în promovarea imaginii grădiniţei în comunitate
(VIORICA CÂRSTEA, NICOLETA SCHIAU) 69

FORMARE CONTINUÃ
Seminar internaţional eTwinning pentru învăţământul preşcolar
(VASILICA GAZDAC) 72

EDUCAŢIE PENTRU TOŢI
Tulburările anxioase la copil (II) – anxietatea generalizată
(ANDREA KOVACS) 75
Program de prevenţie a agresivităţii la vârsta preşcolară
(HAJNALKA PONGRACZ, TUNDE ALEZAR) 79

EDUCAŢIE TIMPURIE
Educaţie timpurie: activitate de învăţare cu copiii de 2-3 ani
(STELUŢA BÃLTEANU) 84

PREGÃTIREA PENTRU ŞCOALÃ
Valori şi valenţe psihopedagogice ale motivaţiei educaţionale Reuşita şcolară
(EMILIA CALOTÃ) 87
Despre şcolarul mic şi formarea unor deprinderi necesare în clasa I
(GEORGETA TÃRÃMOIU) 93

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV – DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE

EXPRIMARE PLASTICÃ
Tehnica Quilling adaptată pentru preşcolari
(MIHAELA BOGDAN) 97
Tehnica Papier-Mache pentru exprimarea estetică şi creativă a copiilor
(NINA ANICHITOAEI) 100
Proiect tematic "Culorile" Proiect de activitate integrată "Ziua albă"
(ELENA PREDA, SANDA TECUCEANU) 102

EDUCAŢIE MUZICALÃ
Structurarea "exigenţelor funcţionale" pe niveluri de vârstă la educaţia muzicală
(ADRIANA MIHALACHE, SÃNDICA BORCHINÃ) 111
Proiect de activitate muzicală
(DANIELA LUNGU) 117
Planificare anuală la educaţie muzicală cu exemplificări de proiectare didactică
(STELUŢA BÃLTEANU) 120
Proiect de activitate muzicală pentru recunoaşterea sunetelor înalte, medii, joase
(STELUŢA BÃLTEANU) 125
Proiect de activitate muzicală pentru executarea şi intuirea sunetelor cu durate de
pătrimi (STELUŢA BÃLTEANU) 130
Proiect de activitate muzicală pentru formarea deprinderii de a cânta în măsura 2/4
(STELUŢA BÃLTEANU) 134
Proiect de activitate muzicală pentru recunoaşterea şi reproducerea doimilor,
pătrimilor şi optimilor (STELUŢA BÃLTEANU) 138
Proiect de activitate muzicală pentru identificarea sunetelor în piano forte
(STELUŢA BÃLTEANU) 142
Proiect de activitate pentru recunoaşterea şi execuţia cântecului în diferite tempouri
(STELUŢA BÃLTEANU) 147
Proiect de activitate pentru diferenţierea timbrelor vocale
(STELUŢA BÃLTEANU) 150
Proiect de activitate pentru cunoaşterea instrumentelor muzicale din orchestra
populară (taraf) (STELUŢA BÃLTEANU) 156
Proiect de activitate muzicală cu focalizare pe coordonarea psihomotrică
(mişcări de dans) (STELUŢA BÃLTEANU) 159
Proiect de activitate pentru cunoaşterea timbrelor unor instrumente muzicale din
orchestra simfonică (STELUŢA BÃLTEANU) 163
Proiect de activitate muzicală pentru dezvoltarea deprinderilor armonico-polifonice
(STELUŢA BÃLTEANU) 166

PROIECTARE
Proiect de activitate integrată "Ce ne aduce toamna în coş?"
(SIMONA GHEORLAN, MARIA GOGAN) 171
Proiect de activitate integrată "Gust, culoare, sănătate"
(MARIA-MIRELA ION) 176
Proiect de activitate intregrată "Primii fulgi de nea"
(IOANA MIHALCEA) 184
Proiect tematic transemestrial "Florile ne învaţă"
(CONSTANŢA STAMENOVSKI) 189
Proiect tematic "Vestitorii primăverii"
(GHEORGHIŢA EPURE) 194
Proiect de activitate integrată "Surprizele din grădina primăverii"
(MIHAELA CHIRIAC) 198
Proiect de activitate integrată "Oul năzdrăvan"
(DORINA RUS, ADRIANA BUJOR, SUSANA CÎMPEAN) 205
Proiect de activitate integrată "Albinuţe hărnicuţe"
(PETRUŢA TOCULEŢ) 209
Proiect tematic "Barza"
(AVED ANA-MARIA) 212
Proiect de activitate integrată pentru o zi "Sărbători creştine alături de bunici" (ERR)
(KINGA BOTEZAN, LIVIA FARCAŞ) 215
Educarea interesului pentru natură într-o activitate integrată de o zi:
"Prietenul meu, copacul" (TATIANA NICOLAU) 219
Proiect tematic "Păsările din ograda bunicii" Proiect de activitate integrată de o zi:
"Puişorul îngâmfat" (MARIA KERESTURI, DANIELA OARGÃ, CRISTINA CIURAŞ) 224
Proiect tematic "Ce frumoasă este vara!"
Proiect de activitate integrată: "Cireşe perechi, la copii după urechi"
(CECILIA TEODORA GRIGORE, GABRIELA GIANINA NICOLESCU) 231

EVALUARE
Exemplificare de raport asupra rezultatelor obţinute la evaluarea iniţială
(CONSTANŢA STAMENOVSKI, ANCA CORNELIA ŞERBAN) 236
Înregistrarea prin evaluare a progresului copilului în raport cu el însuşi
(HAJNAL-EVA PUŞCAŞ) 242
Planificare orientativă a evaluării activităţilor la nivelul I şi nivelul II
(MARCELA SMEIANU, NECULINA ZÃINESCU, ELENA SUMANARIU, NINA BÃJENARU) 245

PLANIFICÃRI CALENDARISTICE ORIENTATIVE PENTRU SEMESTRUL II
Proiectarea activităţii instructiv-educative
nivelul I (grupă mică/ mijlocie), sistem tradiţional
(ELENA CIAUŞU, ELENA SPINEANU, LILIANA ICLEANU, CARMEN SOTIR,
MIRELA MIZILEANU, NICOLETA VASILE, DOMNICA CHICOŞ, DANIELA PÎRTAC,
ELENA MARIN – BUCUREŞTI, SECTOR 3) 253
Proiectarea activităţii instructiv-educative
nivelul II (grupă mare/ pregătitoare), sistem tradiţional
(ELENA CIAUŞU, ELENA SPINEANU, LILIANA ICLEANU, CARMEN SOTIR,
MIRELA MIZILEANU, NICOLETA VASILE, DOMNICA CHICOŞ, DANIELA PÎRTAC,
ELENA MARIN – BUCUREŞTI, SECTOR 3) 306
Planificare anuală orientativă după noul curriculum, cu activităţi integrate
nivelul II (grupă pregătitoare), sistem tradiţional
(OLTEA PARASCHIV, ANCA BOANCÃ – jud GALAŢI) 359

MODALITÃŢI DE PLATÃ 384