CUPRINS NR. 1-2 / 2013

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


STUDII
Adaptarea şcolară. Pregătirea preşcolarilor pentru debutul şcolarităţii (RAMONA ŞTEFANA PETROVAN) 7

ADAPTAREA ŞCOLARĂ. PREGĂTIREA PREŞCOLARILOR PENTRU DEBUTUL ŞCOLARITĂŢII


Lect. univ. dr. RAMONA ŞTEFANA PETROVAN
Universitatea 1 Decembrie 1918, ALBA IULIAREZUMAT
Activitatea care se desfăşoară în grupa pregătitoare trebuie să-l trateze pe copil ca preşcolar, dar şi ca viitor şcolar, insistându-se pe dezvoltarea intelectuală, dezvoltarea gândirii, a memoriei, a imaginaţiei şi a aptitudinilor de şcolaritate. Grupa pregătitoare are ca principală finalitate însuşirea acelor elemente formative care să constituie premisele formării aptitudinii de şcolaritate. Totodată are rolul de a dezvolta laturile cognitive, psihomotorii, psiho-comportamentale ale copilului, ca viitor şcolar, de a-i forma acestuia abilităţi artistice, estetice, socioafective, de a pune bazele personalităţii copilului.
Subcomponentele aptitudinii pentru şcolaritate sunt: aptitudinea verbală, aptitudinea logico-matematică, aptitudinea practică, creativitatea.

Cuvinte cheie: aptitudinea pentru şcolaritate, grupa pregătitoare.


Educaţia pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă la vârsta preşcolară (CONSTANŢA STAMENOVSKI) 14

EDUCAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR DE VIAŢĂ LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ


Prof. CONSTANŢA STAMENOVSKI
Grăd. „Lumea prichindeilor“, CÂMPIA TURZIIREZUMAT
Educaţia în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă oferă un set de experienţe sociale necesare/utile fiecărui copil/tânăr în dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea lor pentru a deveni cetăţeni activi. Plecând din cadrul formal în care copiii preşcolari sunt sprijiniţi să înţeleagă şi să facă alegeri favorabile dezvoltării lor ca personalitate, până la valorificarea informaţiilor şi exersarea deprinderilor în contexte nonformale, abilităţile de viaţă nu fac altceva decât să ajute copiii să-şi dezvolte capacităţi organizatorice, capacităţi de autogospodărire, de management al timpului, de gândire critică, colaborare, adoptarea unor decizii sau rezolvarea de probleme.
Cu toate că fiecare tip de educaţie are propria funcţionalitate, este necesară asigurarea unui spaţiu instructiv-formativ la nivelul căruia cele trei forme ale educaţiei să interrelaţioneze şi să se sprijine reciproc în direcţia formării şi modelării adecvate a personalităţii copiilor, pregătindu-i pentru viitor. Jocul de rol organizat şi folosit ca metodă didactică comportă o abordare transdisciplinară. Această metodă este axată în mod special pe dezvoltarea unor abilităţi de comunicare, relaţionare cu ceilalţi, de valorificare a experienţei copilului, dezvoltare emoţională.

Cuvinte cheie: abilităţi de viaţă, standarde de dezvoltare, strategii didactice interactive, joc de rol.MANAGEMENT
Managementul activităţii metodice în organizaţia şcolară preprimară (NICOLETA SAVU) 21

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII METODICE ÎN ORGANIZAŢIA ŞCOLARĂ PREPRIMARĂ


Prof. NICOLETA SAVU
Grăd. cu P.P. „Perluţele mării“, CONSTANŢAREZUMAT
Din cauza nevoilor educaţiei moderne, noi cerinţe au fost impuse cadrelor didactice. Aceste cerinţe sunt legate, printre altele, de un arsenal mare de cunoştinţe profesionale şi schimbarea rolurilor profesorilor. Potrivit acestei schimbări, educatorii sunt din ce în ce mai mult o prezenţă activă. Toate modificările intră în şcoala modernă prin diverse aspecte, de la pregătirea cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesională continuă până la munca lor metodică. Prezenţa unui personal înalt calificat şi cu experienţă a fost în mod constant legată de creşterea calităţii dezvoltării personale.

Activitatea metodică se bazează pe dezvoltarea, îmbunătăţirea şi modernizarea procesului de învăţământ. Activitatea metodică reprezintă o serie de activităţi deschise şi include cele mai bune activităţi demonstrative ale cadrelor didactice, „mese rotunde“, pregătiri, seminarii de metodico informative, ateliere de lucru, expoziţii de lucrări, elaborarea şi publicarea de monografii ştiinţifice şi practice de cercetare, lucrări ştiinţifice, publicarea de articole şi cărţi care vizează îmbunătăţirea competenţelor anterioare şi dezvoltarea de noi competenţe ale cadrelor didactice. Toate acestea sunt semnificative pentru perfecţionarea profesională a personalului şi trebuie să îmbunătăţească calitatea procesului educaţional.

Munca ştiinţifică şi metodică în şcoală este îndreptată asupra îmbunătăţirii competenţei profesionale şi pedagogice. Provocările cu care acum educatorii se confruntă sunt de o natură diferită de cele ale ultimelor decenii. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice nu mai este limitată la activitatea practică desfăşurată la clasă/grupă. Acestea sunt tot mai implicate în organizarea şcolii şi în comunicarea profesională. Profesorii îşi asumă o gamă largă de roluri pentru a sprijini şcoala si succesul elevului: rolul activ al cercetătorului şi practitianului reflexiv, care este de fapt, rolul unui expert care va utiliza tehnici de cercetare, în scopul de a examina şi analiza munca sa practică cu scopul de a îmbunătăţire a acesteia. Avem nevoie de a colabora pentru a ne examina activitatea instructiv educativă, a reînnoi programele educaţionale, a colabora cu alţii şi de a oferi exemple de programe care contează.

În scopul de a îmbunătăţi cunoştinţele în ceea ce priveşte activitatea metodică, trebuie să fie proiectate noi abordări. Planificarea activităţii metodice se desfăşoară luând în considerare realizarea unei probleme metodic comună. Activităţile trebuie să fie concepute pentru a permite o colaborare durabilă între cadrele didactice, organizaţii şcolare şi specialiştii în educaţie. Monitorizarea activităţii metodice a şcolii se referă la direcţiile sale principale, condiţiile necesare şi managerul său.
Scopul monitorizării este determinarea eficienţei sistemului de activitate ştiinţifică şi metodică în organizaţia şcolară preprimară.

Pentru realizarea acestui obiectiv au fost studiate următoarele componente:
  • condiţiile de dezvoltare profesională şi de autoeducaţie a cadrelor didactice;
  • formele şi metodele utilizate în îmbunătăţirea calificării pedagogice, dezvoltarea iniţiativei creatoare;
  • tehnologii activităţii metodice: forme colective şi individuale, analiza activităţii pedagogice, organizarea activităţii ştiinţifice şi metodice, experienţa pedagogică perspectivă;
  • organizarea activităţii metodice: planificarea tematică, lucru pe o problemă metodică comună, eficienţa activităţii metodice privind asigurarea dezvoltării creativităţii profesorilor, furnizarea de materiale şi tehnice;
  • profilul managerilor activităţii metodice.
Lucrarea prezintă şi discută critic factori, punctele forte şi punctele slabe ale activităţii metodice ca un proces de prezentare şi rezolvare a problemelor. În plus, raportul furnizează liniile directoare pentru punerea în aplicare a activităţii metodice în instituţiile de învăţământ preprimar.

Cuvinte cheie: activitate ştiinţifică şi metodică, organizaţia şcolară preprimară, managementul activităţii metodice.


Tipul de leadership şi eficienţa echipei organizaţiei şcolare (MARIANA BOICU) 28

TIPUL DE LEADERSHIP ŞI EFICIENŢA ECHIPEI ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE


Prof. înv. preşc. MARIANA BOICU
Grăd. nr. 13, BRAŞOVREZUMAT
Problematica creşterii eficienţei echipei a fost, este şi va fi o preocupare primordială în cadrul organizaţiilor şcolare. Eficienţa echipei duce la creşterea performanţei unităţii de învăţământ, duce la creşterea calităţii serviciilor oferite de unitatea şcolară. Această problematică este urmărită cu interes de mulţi cercetători din sociologia, psihologia, psiho sociologia organizaţiilor.
Am pornit în demersul investigativ de la premisa că există o legătură strânsă între leadership şi eficienţa echipei în cadrul unei organizaţii. Această eficienţă a echipei depinde de modul cum este ea condusă. Leadership ul de relaţie implică acţiuni care menţin relaţii interpersonale pozitive în interiorul grupului, impune încredere reciprocă, prietenie, sinceritate şi disponibilitate de a explica deciziile. Leadership ul de lucru implică acţiuni care promovează îndeplinirea sarcinilor; impune un comportament controlat; o monitorizare a comunicării şi reducerea ambiguităţii obiectivelor. Care tip de leadership este mai potrivit organizaţiei şcolare? Aceasta este o problematică care merită cercetată.
Prin această cercetare am dorit să identific tipul de leadership care influenţează pozitiv activitatea echipei. Ipoteza generală de la care am plecat este: tipul de leadership de relaţie influenţează activitatea eficientă a echipei.

Cuvinte cheie: echipă, eficientă, activitate, leadership, organizaţie şcolară.


Plan de management al comportamentului elevilor în grupa de copii (IONELA BOSÎNCEANU) 36

DEZVOLTARE EMOŢIONALĂ
Basmul clasic versus Povestea terapeutică (DELIA GOICEA) 38
Poveşti terapeutice create pentru grupa mică (AURELIA COBZARU) 41

STRATEGII DIDACTICE
Legenda educatoarei (ANCA VODITA) 42
Oferta educaţională – mijloc de promovare a imaginii pozitive a grădiniţei, la îmbunătăţirea gradului de satisfacţie al copiilor şi al părinţilor (DANIELA BROTAC) 43
Caracteristici ale învăţării prin cooperare în învăţământul preşcolar (ARETA GABRIELA ŞOFRON) 52

PROIECTARE DIDACTICĂ
Evaluare iniţială grupa mare (GEORGETA ŞERBAN, ANGELA CIOBOTARU) 55
De la arbore la carte – Proiect educaţional pentru grupa pregătitoare (ANA MARIA STAN, IULIANA VASILE) 61 Program activitate opţională – Stil de viaţă sănătos (CONSTANŢA STAMENOVSKI) 64
Proiect de activitate integrată de o zi "Mesajul din adâncuri" (LAURA ONUŢU) 67
Proiect de activitate integrată "Ne pregătim de sărbători" (GINA NANE, ANGELICA COSTIN) 73
Proiect de activitate integrată "În aşteptarea lui Moş Crăciun!" (FLORENTINA CIULEI) 77
Proiect tematic "Salutare, primăvară! Timp frumos, bine-ai venit!" (GEORGETA ŞERBAN) 82
Proiect de activitate integrată pentru grupă combinată "Căsuţa din oală şi prietenii ei" (GHEORGHIŢA TORCICĂ) 89 Proiect de activitate integrată "Prietenii poveştilor" (MARILENA IRIMIA) 95
Proiect didactic pentru educaţie fizică "Spiriduşii florilor" (ANA MARIA STAN) 105
Proiect de activitate integrată "Spiriduşii florilor" (VALENTINA NICOLETA NICOLA) 111
Proiect de activitate integrată pe o zi "Călătorie în lumea personajelor din poveşti" (CĂTĂLINA PETROŞANU, DANIELA JIPA) 117
Proiect de activitate integrată pentru o zi "Călător în lumea întreagă" (COCA DELIA LUPUŞORU) 124
Proiect de activitate "Fluturi multicolori" (DELIA LICA) 130
Proiect de activitate integrată pe o zi "O lume a prieteniei" (LAURA ONUŢU) 134

PROIECTAREA PEDAGOGICĂ A ACTIVITĂŢILOR ANUALE
Planificarea activităţilor instructiv educative – Nivel I – grupă mijlocie (ANICA STOICA, ELENA SIMONA HENTEŞ) 138
Planificare anuală orientativă – Nivelul I (grupa mijlocie "Buburuzele") (COSMINA VIRGINIA NICULA, MĂDĂLINA MUNTEANU, ŞTEFANIA ANTONOVICI) 174

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA PREGĂTITOARE


PROIECTARE DIDACTICĂ
Proiect de activitate integrată "Sunetul «m»" (FLORENŢA ANTON) 215
Proiect de activitate integrată "Ciorchinele de strugure" (FLORENŢA ANTON) 218
Proiect de activitate integrată "Unităţi de măsură a timpului" (FLORENŢA ANTON) 220
Proiect interdisciplinar "În lumea fructelor" (ALEXANDRA-IOANA BODA OLAR) 223
Proiect interdisciplinar "Toamnă harnică şi de bunuri darnică" ( VERONICA CONSTANTIN MALANCĂ) 230
Proiect tematic "Comorile trecutului" (VERONICA CONSTANTIN MALANCĂ) 232
Poveste creată şi fişă de lucru (IULIANA-ANA ANGHEL) 238

PROIECTAREA PEDAGOGICĂ A ACTIVITĂŢILOR ANUALE
Planificare anuală orientativă pentru clasa pregătitoare – An şcolar 2012 2013 – Sem. I (ELENA LILIANA DUMITRU) 242

MODALITĂŢI DE PLATĂ 288