Cuprins nr. 1-2 / 2016

Studii şi cercetări

Rolul activităţilor integrate în eficientizarea procesului instructiv-educativ din grădiniţă (Gheorghiţa Torcică) 7

ROLUL ACTIVITĂŢILOR INTEGRATE ÎN EFICIENTIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV DIN GRĂDINIŢĂ


Prof. înv. preşcolar Gheorghiţa Torcică
Grăd. cu P.P. nr. 14, TârgovişteREZUMAT
Această lucrare s-a focalizat asupra studierii abordării integrării curriculare ca modalitate inovatoare de proiectare a curriculumului, ce admite sintetizarea şi organizarea didactică a conţinuturilor din mai multe domenii ale cunoaşterii, astfel încât copiii pot achiziţiona o imagine clară, unitară despre lumea reală, iar învăţarea sau demersul didactic să poată fi personalizat în funcţie de posibilităţile fiecărui copil.

Scopul principal al realizării acestei microcercetări a fost acela de a verifica măsura în care un demers didactic centrat pe copil, bazat pe aplicarea unui curriculum integrat, poate să conducă la obţinerea unor rezultate superioare faţă de cele obţinute printr-un demers didactic centrat pe activitatea educatoarei şi promovarea activităţilor desfăşurate pe discipline.

Integrarea diverselor aspecte ale cunoaşterii este o provocare asupra căreia cercetătorii s-au oprit cu stăruinţă în ultimii ani, deşi această idee nu este tocmai de dată actuală. Unele dintre conceptele cele mai discutate sunt transdisciplinaritatea, interdisciplinaritatea, predarea/ învăţarea tematică, integrarea curriculumului.

Cuvinte cheie: educaţie timpurie; curriculum integrat; proiectare curriculară; domenii experienţiale.
Formare şi informare educaţională

Activitatea de diriginte a profesorului pentru învăţământul preşcolar (Ioana Ţerbea Oţetea) 15

Activitatea de diriginte a profesorului pentru învăţământul preşcolar


Prof. înv. preşcolar Ioana Ţerbea Oţetea
Grăd. cu P.P. nr. 16, SibiuREZUMAT
Clasica oră de dirigenţie a căpătat un statut mai ferm prin Reforma Curriculară din 1998, când a fost introdusă o nouă arie curriculară: Consiliere şi Orientare, care îşi propunea să răspundă unor noi cerinţe educative, economice şi sociale. Chiar dacă mult timp după acest eveniment, progresul în acest domeniu nu a fost unul notabil, azi, activitatea de consiliere şi orientare este una complexă. În învăţământul preşcolar activitatea de diriginte cuprinde trei tipuri de activităţi: activităţi de consiliere a copiilor, activităţi de consiliere a părinţilor şi activităţi extracurriculare.

Cuvinte cheie: reformă; dirigenţie; consiliere; atribuţii; responsabilităţi; preşcolaritate; activităţi de consiliere.
Pedagogia Montessori, punct de plecare în organizarea mediului educaţional (Carmen-Monica Demeter) 18
Strategia naţională de acţiune comunitară S.N.A.C. (Gheorghiţa Torcică) 24
Resurse digitale utilizate în cadrul proiectului eTwinning "Fairytale Between Cultures” (Vasilica Găzdac) 28
Evaluări

Evaluare iniţială – grupa mică – an şcolar 2015-2016 (Alina Anna Maria Borş, Florentina Andrei) 30
Proiect de evaluare finală pentru grupa mică – o abordare tradiţională (Nicoleta Canta) 32
Evaluare iniţială la grupa mijlocie (Ana-Maria Stan) 38
Evaluare iniţială grupa mare an şcolar 2015-2016 (Doina Barbu-Florescu, Adina Voicu) 41
Proiect de evaluare iniţială pentru grupa mare (Nicoleta Canta) 43
Evaluare iniţială şi finală la grupa mare (Viorica Pop) 51
Opţionale

Curriculum la decizia şcolii/ grădiniţei – activitate opţională "Sănătatea, bunul cel mai de preţ"
(Gheorghiţa Torcică, Marinela Marin)
63
Opţional Cufărul cu poveşti (Ana-Maria Stan) 65
Programă de opţional de educaţie pentru mediu la grupa mare (Viorica Pop) 68
Demersuri didactice

Proiecte tematice

Proiect tematic "Poveste din Europa" (Viorica Pop) 77
Proiect tematic pentru o săptămână – "Poveste din Africa" (Viorica Pop) 83
Proiect tematic "Maramureş, plai cu flori" (Mărioara Nicoleta Raţiu, Anamaria Panait) 89
Proiecte didactice

Proiect didactic DPM (Marinela Iuliana Popa) 94
Proiect didactic "Ne jucăm cu Zâna Primăvară" (Simona Şuhani) 101
Proiect didactic "Iarnă, să te duci cu bine!" (Natalia Rodica Ruzsa) 108
Proiect de activitate "Vine, vine primăvara!" (Andreea Georgiana Gheorghe) 112
Proiect de activitate integrată "primii ghiocei" (Gheorghiţa Pahonţu) 118
Proiect de activitate integrată "Flori de primăvară – laleaua" (Larisa Enache) 123
Proiect de activitate integrată "Ne jucăm, numărăm, pe Degeţica o ajutăm!" (Gabriela Anton, Cristina Lefter) 129
Proiect didactic "În lumea insectelor" (Zoica Radu) 135
Proiect de activitate integrată "În lumea gâzelor" (Anamaria Preda) 139
Proiect de activitate integrată "Fluturi şi albine cutreieră Pământul" (Maria Raluca Dumitrescu) 144
Proiect de activitate integrată pe o zi "Haine, culoare şi mişcare" (Maria-Mirela Ion) 148
Proiect tematic "Ne pregătim de Paşti" (Rodica Bisa, Mirela-Diana Petre) 156
Proiect de activitate integrată "Prietenii lui Ţupa-Ţup" (Adriana Ramona Şimon) 159
Proiect de activitate integrată "În aşteptarea Iepuraşului" (Mirela-Diana Petre) 164
Proiect didactic "Cine ştie mai bine?" (Silvia Ana Paraschiv) 169
Proiect de activitate integrată "Mickey Mouse pleacă la plimbare. Ce va descoperi el oare?"
(Bianca-Florina Serea (Radu))
172
Proiect didactic "Gara, aeroportul, portul" (Petronela Balint) 178
Proiect didactic "Hai cu mine la plimbare!" (Nicoleta-Daniela Toader) 180
Proiect didactic "Călătorie prin oraşul meu" (Irina Maria Iorga) 192
Proiect de activitate integrată "Viitori meseriaşi" (Alexandra Ana-Maria Gavenea) 195
Proiect de activitate integrată ERR "Povestea puişorului neascultător" (Silvia Nedelcu) 201
Proiect de activitate integrată "Lumea fermecată a poveştilor" (Mirela Nicoleta Minaev) 206
Proiect didactic "În lumea fermecată a poveştilor" (Laura Onuţu) 209
Proiect de activitate "Ursul păcălit de vulpe" (Anamaria Bologa) 214
Proiect de activitate integrată "Fata babei şi fata moşneagului" (Daniela Moraru) 218
Proiect didactic "O zi în lumea poveştilor" (Liliana Robu) 221
Proiect didactic "Poveştile încurcate" (Marcela Călin) 224
Proiect de activitate integrată "Călătorie în Ţara Piticilor" (Andreea Radu) 229
Proiect didactic "Carnavalul din poveste" (Mihaela Zavaczki) 237
Proiect de activitate integrată "Invitaţie la petrecere" (Gabriela Raluca Mestic) 242
Proiect de activitate "Petrecerea copiilor cu Arlechino" (Simona Şuhani) 246
Proiect de activitate integrată "Surprizele pescarului" (Iustina Larisa Magda) 256
Proiect interdisciplinar pentru clasa I: "Viaţa la fermă" (Daniela Georgeta Coman) 260
Proiect de activitate cu elemente de integrare, pentru clasa a II-a: "Harnici ca albinele"
(Elena-Andreea Tomescu)
271
Proiect de activitate WebQuest pentru clasa a IV-a, "Mica lume din grădină" (Angela Siloşi, Maria Lascău) 287
Proiectarea pedagogică a activităţii anuale

planificarea săptămânii "Să ştii mai multe, să fii mai bun!" (Nicoleta Iuliana Bălan, Anda Maxim) 291
Planificare tematică anuală, an şcolar 2015-2016 – Nivel I (Grupa mică) (Nicoleta Iuliana Bălan) 293
Planificare tematica anuală, an şcolar 2015-2016 – Nivel II (Grupa mare)
(Doina Barbu-Florescu, Corina Gidiuta)
295
Planificare tematică orientativă – Nivel II (Grupa mare) – An şcolar 2015-2016 (Ana Minerva Cenan) 297
Planificare anuală orientativă pentru Nivelul I, an şcolar 2015-2016
(Nicoleta Savu, Adina Elena Pastorcici, Elena Raftu, Irina Maria Iorga)
299

MODALITĂŢI DE PLATĂ 351