CUPRINS NR. 3-4 / 2013

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR


Educaţia, într-o lume a violenţei (ECATERINA RADU) 7

STUDII
Socializarea şi integrarea socială a preşcolarului (COCA DELIA LUPUŞORU) 9

SOCIALIZAREA ŞI INTEGRAREA SOCIALĂ A PREŞCOLARULUI

MICROCERCETARE DESFĂŞURATĂ LA ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR

Prof. COCA DELIA LUPUŞORU
Grăd. cu P.P. "LUMEA POVEŞTILOR", CONSTANŢAREZUMAT
Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar oferă copilului posibilitatea integrării corespunzătoare în viaţa zilnică din grădiniţă şi mai târziu în viaţa socială.
Preşcolaritatea aduce schimbări în viaţa copilului în plan relaţional, solicitările ivite odată cu intrarea copilului în grădiniţă antrenează după ele interacţiuni cu alte persoane, cu alte moduri de simţire, gândire şi acţiune care pot afecta superficial sau profund comportamentele, modifică atitudinile, apar fenomene ca: imitarea, contagiunea, cooperarea, conflictele, stările de entuziasm sau apatie colectivă, stări tensionale sau destinse.
Grupa de preşcolari necesită o studiere mai atentă, fiind importantă cunoaşterea dimensiunilor psihosociale ale grupei de preşcolari, ca grup social, pentru că ele prefigurează dimensiunile viitoarei clase de şcolari care, tot din perspective ale psihopedagogiei sociale, poate fi analizată ca grup social.
Dacă se cunoaşte autentic specificitatea grupei de preşcolari şi sunt valorificate toate influenţele educative (inclusiv variabilele psihosociale), această grupă poate deveni un "colectiv" pe parcursul celor trei ani de grădiniţă.
Se impune necesitatea cunoaşterii grupei de preşcolari care va fi analizată ca grup social având caracteristici tipice, determinate de particularităţile de vârstă ale preşcolarităţii.

Cuvinte cheie: grup social, grup de preşcolari, relaţii interpersonale, test sociometric.


Sprijinirea copiilor preşcolari în prevenirea şi combaterea agresivităţii (GRAŢIELA VIŞAN) 18

SPRIJINIREA COPIILOR PREŞCOLARI ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA AGRESIVITĂŢII


Prof. înv. preşcolar GRAŢIELA VIŞAN
Şc. gimnazială "GRIGORE MOISIL", PLOIEŞTIREZUMAT
Se poate spune că agresivitatea face parte dintre problemele actuale ale mediului şcolar. De aceea, sprijinirea celor mici în prevenirea şi combaterea acestui fenomen ar trebui să preocupe deopotrivă educatorii şi părinţii copiilor. Această lucrare descrie o astfel de colaborare şi efectele sale benefice asupra înţelegerii şi a controlului agresivităţii la vârsta preşcolară.

Cuvinte cheie: agresivitate, colaborare, chestionar, reguli, înţelegere.


Tehnici de rezolvare eficientă a conflictelor pentru preşcolari şi şcolarii mici (NICOLETA SAVU) 25

TEHNICI DE REZOLVARE EFICIENTĂ A CONFLICTELOR PENTRU PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARII MICI


Prof. NICOLETA SAVU Grăd. cu P.P. "Perluţele mării", CONSTANŢA


REZUMAT
Preşcolarii şi şcolarii mici au multe conflicte, deoarece ei încă învaţă cum să socializeze şi încă sunt foarte egocentrici. Conflictul este un fenomen comun pentru copii. Învăţându-i pe copiii mici cum să soluţioneze conflictele, le oferiţi abilităţile de care au nevoie pentru a-şi rezolva paşnic conflictele, fără ajutorul unui adult. Desigur, adultul are un rol-cheie în învăţarea şi modelarea modului de soluţionare a conflictelor, dar în cele din urmă va fi nevoie de adult din ce în ce mai puţin. Profesorii trebuie să le formeze copiilor abilităţi de rezolvare a conflictelor, astfel încât aceştia să-şi poată rezolva în mod eficient propriile conflicte. Fără conflicte, copiii nu ar învăţa abilităţi de viaţă importante, cum ar fi aprecierea interacţiunilor emoţionale cu ceilalţi, aflarea limitelor personale, înfruntarea problemelor în viitor şi învăţarea abilităţilor importante de rezolvare a conflictelor. Rezolvarea conflictelor este o abilitate învăţată ce are nevoie de exersare. "Piatră-Hârtie-Foarfece", Mesajele de tip "Eu", "Calea păcii" şi "Manageri de conflict" sunt patru tehnici de rezolvare eficientă a conflictelor copiilor mici.

Cuvinte cheie: onflict, tehnici de rezolvare a conflictului, abilităţi de rezolvare a conflictului, preşcolari, şcolari mici, "Piatră-Hârtie-Foarfece", Mesajele de tip "Eu", "Calea păcii", "Manageri de conflict".
CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ COMENIUS
Perfecţionarea cadrelor didactice prin Programul sectorial Comenius: Cursul de formare continuă "Encouraging Creative Thinking" (GHEORGHIŢĂ TORCICĂ) 30

METODICĂ
Cercul pedagogic, prilej de formare continuă a cadrelor didactice (MARIANA BOICU) 33

DIDACTICĂ
Întâlnirea de dimineaţă – modalitate didactică de socializare a copiilor în grădiniţă (MĂRIUCA CHIOREAN) 39
Evaluarea activităţii copiilor preşcolari (CONSTANŢA STAMENOVSKI) 42

EXTRACURRICULARE
Voluntariatul, o necesitate a zilelor noastre. Proiect educaţional grădiniţă–şcoală–familie "Cunoaştere, bunătate, fantezie şi talent" (MARIA DĂRĂBAN) 46
Programul naţional Ecogrădiniţa – proiect de educaţie ecologică (VIORICA PASCARIU, LAURA ONUŢU) 54

CREATIVITATE
Tehnici şi procedee de stimulare a creativităţii prin intermediul activităţii artistico-plastice (ELENA ZAHARIA, RODICA GHECIU, MARIA HULTOANA, CATI SLAVU) 61
Manifestarea creativităţii în activităţile practice (SABINA SANTO) 62

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE
Educaţia pentru sănătate în grădiniţă, de la teorie – la practică (NINA TURBATU, ALINA CALANCEA) 65

EDUCAŢIE RUTIERĂ
Programă pentru activităţile de educaţie rutieră "Hai la drum, mici pietoni" (IOANA-NICOLETA GRUDEA, MINODORA NICOLETA HOARŢĂ) 69

EDUCAŢIE ARTISTICĂ
Dansul popular – oglindă a caracterului naţional (RUXANDRA DUMITRA ŢOPA) 71

DEMERSURI DIDACTICE

PROIECTE TEMATICE
Proiect tematic şi activitate integrată "banul muncit" (NICOLETA SAVU) 74
Proiect tematic "A fost odată..." (ALINA LUCIA BOANGHER) 89 Proiect tematic "Învăţăm să circulăm, viaţa să ne-o apărăm!" (MIHALA SISU) 93
Proiect tematic "Omenia" (LENUŢA DODU) 99

PROIECTE DIDACTICE
Proiect de activitate integrată "E ziua lui Azorică" (MIOARA BLESNEAG) 103
Proiect de activitate integrată "Rufus, la mulţi ani!" (ALEXANDRA COZMA) 105
Proiect didactic "Ce ştii despre…?" (LAURENŢIA STANCU) 107
Scenarii didactice în aplicarea metodelor colaborative (TEODORA ENESCU) 110
Proiect de activitate integrată "Toamna ne încântă" (GEORGICA ROBULEŢ) 112
Proiect de activitate integrată "Surprizele toamnei" (BIANCA-FLORINA RADU) 115
Proiect de activitate integrată "Toamna în forme şi culori" (TEODORA ENESCU) 120
Proiect de activitate integrată "în ograda bunicilor" (MAGDALENA MAIEREAN) 123
Proiect de activitate integrată "De vorbă cu fructele toamnei" (RALUCA VASCAN, ANAMARIA IAKAB) 129
Proiect de activitate integrată "Pleacă toamna în galoşi" (IRINA ILIEŞ, MARIANA SELING) 131
Proiect de activitate integrată "Lada bunicii" (SANDA PETRILENA NAE-ANDREESCU) 134
Proiect didactic "Ajut-o pe Zâna Iarnă!" (IULIANA AMZARU) 137
Proiect de activitate integrată "În prag de sărbători" (MIHAELA-NICOLETA SIMION) 140
Proiect didactic "Surprizele din cizmuliţe" (GHEORGHIŢĂ TORCICĂ) 143
Proiect de activitate integrată "E vremea colindelor" (DANIELA PAULA MIHU) 146
Proiect de activitate "În aşteptarea lui Moş Crăciun" (AURORA ŞTEFĂNICĂ) 149
Proiect de activitate integrată "În jurul bradului cu Moş Crăciun" (LIVIOARA IONELA ŞTEFAN) 151
Proiect de activitate integrată "animale din pădure" (FLORENTINA CĂLTUŢ IONESCU) 156
Proiect didactic "Prietenii din pădure" (CLAUDIA HETEŞ, RALUCA SAS VASCAN) 161
Proiect de activitate integrată "Peştişorul-curcubeu" (LIVIOARA IONELA ŞTEFAN) 164
Proiect de activitate integrată "Pe tărâmul fermecat al culorilor" (IONELA DANIELA MATEI) 169
Utilizarea metodelor didactice interactive în proiectul didactic (SABINA PETRE) 178
Proiect ERR de activitate integrată "Micii cosmonauţi" (ANA CAROLINA BELBE) 182
Proiect de activitate integrată "Micii călători" (MELINDA SZANTO) 185
Proiect ERR de activitate integrată "Cum au fugit odată jucăriile de la un copil" (SABINA SANTO) 190
Proiect WebQuest "Dinozaurii lui Harry" (FLORINA POPESCU) 193
Proiect de activitate integrată "Orăşelul magic al figurilor geometrice" (SILVIA GHINEA) 196

PROIECTE EDUCAŢIONALE
Proiect educaţional "Micii călători" (DINA COPOLOVICI, RODICA EZARU) 202
Proiect educaţional "Un cadou valoros – un părinte mai bun pentru copilul tău!" (BEATRICE GABRIELA STOIAN) 204
Proiect educaţional "Să ştii mai multe, să fii mai bun" (MARIANA-VICTORIŢA LĂZĂROIU) 207

PROIECTAREA PEDAGOGICĂ A ACTIVITĂŢII ANUALE
Planificare – Evaluare iniţială – Nivel I – Grupa mică (BEATRICE GABRIELA STOIAN) 210
Planificarea tematică anuală – Nivel II – An şcolar 2013-2014 (NICOLETA SAVU) 213
Planificarea anuală orientativă Nivel II (Grupa mare) (CARMEN PETAC, IULIA BICA, ADINA ROŞCA, OLIVIA HAŢEGAN) 217
Planificarea activităţilor instructiv-educative Grupa combinată – Mare-Mică An şcolar 2013-2014 (STELA BÂZGAN, MARIANA UJICĂ, ELENA BURIAN, MARIA MOLDOVAN) 253

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – CLASA PREGĂTITOARE

PROIECTARE DIDACTICĂ
Proiect didactic integrat "Iubim animalele şi le protejăm!" (DOINA PAULA VÎLCU, IULIANA GEORGETA STAN) 290

Proiect de lecţie "Vreau să am o meserie" – Lecţia 1 (GEORGIANA POSTELNICU) 295
Proiect de lecţie "Banii, răsplata muncii" – Lecţia 2 (GEORGIANA POSTELNICU) 304
Proiect de lecţie "Suntem artişti-decoratori" – Lecţia 3 (GEORGIANA POSTELNICU) 310
Proiect de lecţie "Ce voi fi când voi fi mare?" – Lecţia 4 (GEORGIANA POSTELNICU) 312
Proiectarea unităţii tematice «"Misterele lumii" – Piraţii (MARIA-TITIANA SIDOR) 315
Proiect de lecţie interdisciplinară "Cu ce călătorim?" (MARIA-TITIANA SIDOR) 318
Utilizarea metodei didactice "Piramida" în cadrul unei activităţi integrate (MARIA DOBRICAN) 320
Proiect de activitate integrată "Aventurile spiriduşului Rampi" (LAURA RENATE VLAD) 323
Proiect de activitate integrată "Meseria, brăţară de aur" (MARINELA PAŞCALĂU) 329
Proiect de activitate integrată "În lumea poveştilor" (ADINA VOICU) 334
Proiect de activitate integrată "Balul florilor" (GEORGIANA POSTELNICU) 343
Proiect de activitate integrată "Aş vrea să fiu..." ("Cameleonul amestecat") (GRAŢIELA VIŞAN) 346
Proiect didactic – Educaţie plastică (clasa a IV-a) "punctul" (ANIŞOARA STROE) 350

MODALITĂŢI DE PLATĂ
352