CUPRINS NR. 3-4 / 2014

Învăţământ preşcolar

Studii şi cercetări

Curs de formare - Promovarea instituţiilor şcolare(Daniela Mihaela Florescu, Alina Trăncan) 7

Curs de formare: Promovarea instituţiilor şcolare


Prof. dr. Daniela Mihaela Florescu,
Univ. Transilvania – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Braşov
Prof. înv. preşcolar Alina Trăncan
Grăd cu P.P. nr. 11, BraşovREZUMAT
Acest curs se adresează managerilor de grădiniţe. Obiectivul principal al cursului este formarea abilităţilor cadrelor didactice de construire a unei imagini instituţionale mai bune prin folosirea metodelor moderne de promovare.
Cursul va avea loc în vară, în iulie, la hotelul Mamaia din staţiunea cu acelaşi nume de la Marea Neagră.

Cuvinte cheie: marketing, comunicare, strategii de promovare.

Nota redacţiei: Deşi cursul s-a desfăşurat până la momentul publicării revistei, îl prezentăm totuşi tuturor cadrelor didactice pentru a fi familiarizate cu tematica şi cu beneficiile parcurgerii sale, în speranţa unei viitoare participări. Detalii prin e-mail: dmflorescu@yahoo.com.
Competenţa parentală (Ecaterina Vrăsmaş) 22

Competenţa parentală


Prof. univ. dr. Ecaterina Vrăsmaş
Univ. Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, BucureştiREZUMAT
A fi părinte constituie o experienţă extrem de complexă, cu nenumărate variabile. A concepe rolul parental ca un rol care se dezvoltă şi care urmează anumite stadii, determinate clar de interacţiunile cu copilul, dar şi de experienţa de zi cu zi, este o idee interesantă şi apreciată la nivelul literaturii de specialitate.
Noi o prezentăm în cele ce urmează.

Cuvinte cheie: părinte, competenţă parentală.
Schimbare în viziunea şi comportamentul cadrului didactic contemporan (Nicoleta Savu) 25

Schimbare în viziunea şi comportamentul cadrului didactic contemporan


Prof. Nicoleta Savu
Grăd. cu P.P. "Perluţele mării" ConstanţaREZUMAT
Calitatea educaţiei este considerată una dintre priorităţile reformei educaţiei din România. Calitatea actului educaţional este influenţată de o serie de factori: resurse umane, resurse materiale şi de spaţiu, strategii didactice. Resursele umane performante sunt indispensabile pentru asigurarea calităţii educaţiei, în acest moment fiind caracterizate de schimbare. Pentru sistemul de educaţie, schimbarea în viziunea şi comportamentul cadrului didactic trebuie privită ca îmbunătăţire, progres şi performanţă. Pentru educator, schimbarea aceasta reprezintă viziune, inovare, competitivitate. Pentru educat, schimbarea înseamnă plăcerea de a învăţa, libertatea de a fi unic şi şansă la succes. Cadrul didactic are un rol important în raport cu virtualizarea formativă a curriculumului pentru învăţământul preşcolar, în genera, şi a schimbării în educaţia timpurie, în special.

Cuvinte cheie: calitatea educaţiei, educaţie timpurie, schimbare, viziune, comportament, cadru didactic.
Educaţia outdoor în grădiniţă(Constanţa Stamenovski) 28

EDUCAŢIA OUTDOOR în grădiniţă


Prof. Constanţa Stamenovski Grăd. "Lumea prichindeilor", Câmpia Turzii


REZUMAT
Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educaţional românesc. În această societate în care educaţia încearcă din răsputeri să-şi croiască un drum pe care elevii să păşească cu încredere spre un ţel pe care fiecare îl visează, un drum din care informaţiile inutile cu care sunt asaltaţi să dispară, unde stresul să fie la limite normale, educaţia în aer liber apare parcă să ne aducă aminte de întoarcerea la natură, la un mod de învăţare recreativ. Nevoia omului de a evada în spaţiul natural pentru regăsire este binecunoscut. Avem nevoie de natură aşa cum şi natura are nevoie de noi, oamenii. Copiii de azi au nevoie să înveţe asta!

Cuvinte cheie: educaţia outdoor.
Muzicoterapia în ameliorarea dificultăţilor de învăţare ale preşcolarilor (Artemiza Cuzincu, Marioara Pădurean) 33

MUZICOTERAPIA ÎN AMELIORAREA DIFICULTĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE ALE PREŞCOLARILOR


Prof. Artemiza Cuzincu, Prof. Marioara Pădurean Grăd. nr. 245, Bucureşti


REZUMAT
Lucrarea "Muzicoterapia în ameliorarea dificultăţilor de învăţare ale preşcolarilor" prezintă un grup de exerciţii şi tehnici muzicale adaptate pentru preşcolarii de 5-6 ani.
Scopul aplicării unui astfel de program la copiii de grupă mare a fost, în principal, obţinerea unei dezirabile ameliorări a dificultăţilor lor de învăţare, dar în acelaşi timp şi creşterea dragostei lor pentru muzică şi educarea gustului estetic.
După stabilirea copiilor cu dificultăţi de învăţare şi identificarea problemelor lor individuale, am desfăşurat împreună cu ei exerciţii şi tehnici de terapie muzicală atât în cadrul activităţilor pe domenii experienţiale, în cadrul activităţilor de dezvoltare personală, ca tranziţii, cât şi în cadrul jocurilor şi activităţilor didactice alese, în partea I şi a II-a. Am desfăşurat activităţile atât în sala de grupă, cât şi în parcul grădiniţei.
Ultima parte a lucrării evidenţiază efectele observate în timpul şi la încheierea întregului program de terapie muzicală.

Cuvinte cheie: muzicoterapie, dificultăţi de învăţare, preşcolari, boluri tibetane, chakre şi note muzicale.


Educaţie timpurie

Proiect naţional "Un start bun în viaţă"(Gina Corolea-Ungureanu, Elena-Cristina Chiţan) 44


Cerinţe educative speciale (CES)

Terapia logopedică a afaziei (Nicoleta Savu) 51
Plan de intervenţie personalizat - Fişă de anamneză psihologică(Nicoleta Savu) 57
Activitate terapeutică "Iepuraşul ruşinos" (pentru prevenirea apariţiei sau înlăturarea ruşinii)(Eugenia Dobromir) 72

Activitate terapeutică "IEPURAŞUL RUŞINOS"
(pentru prevenirea apariţiei sau înlăturarea ruşinii)


Prof. psiholog Eugenia Dobromir Grăd. cu P.N. "Perluţele Mării", Constanţa


REZUMAT
Scopul activităţii "Iepuraşul ruşinos" este acela de a prevenire a apariţiei sau de înlăturare a ruşinii prin promovarea gândurilor raţionale/ sănătoase. Cei care ne ocupăm de educaţia copiilor, a tinerilor trebuie să fim receptivi la schimbările impuse de evoluţia societăţii, să răspundem noilor responsabilităţi impuse de schimbările ce intervin în organizarea stilurilor de învăţare de învăţare. Majoritatea specialiştilor care se ocupă de procesul educativ ştiu că se impune o schimbare a cerinţelor faţă de profesia de educator. Nu poţi înţelege indivizii fără a examina comunitatea care i‑a modelat şi îi remodelează continuu, este imposibil de înţeles societatea fără a avea în vedere profilul personalităţii membrilor ei care o definesc şi o redefinesc perpetuu, iar partea cea mai socială şi reflexivă a personalităţii este sinele. Cunoşti copilul, îl descoperi, având în vedere cei trei stâlpi ai stimei de sine:
   • încrederea în sine;
   • concepţia despre sine;
   • iubirea de sine.

Cuvinte cheie: stimă de sine, ruşine, sentimente, preşcolari.
Consiliere individuală şi de grup în grădiniţă, prin metode interactive (Lucia Cîmpean) 76


Demersuri didactice

Amenajarea funcţională a curţii de joacă în unităţile preşcolare(Geanina Alina Bleoju) 80
Vizita didactică - Activitate pe durata excursiei didactice(Doina Simion) 81
Raport sintetic şi analitic privind activitatea la grupă - An şcolar 2013-2014 - Grupa mare 2 (Niculina Chiripuci) 86
Joc pentru Întâlnirea de dimineaţă (Silvia Ana Paraschiv) 89
Rolul jocului didactic matematic în dezvoltarea creativităţii copilului preşcolar (Filoteia Chirilă, Cati Slavu) 90


Proiecte educaţionale

Săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun": "Micii excursionişti" (Măriuca Chiorean) 92
Proiectele şi parteneriatele educaţionale - exemple de bună practică din grădiniţă (Iuliea Iacob) 95
Proiect educaţional "Cu toţii împreună pentru o lume mai bună" (Laura Onuţu) 97
Proiect educaţional "Să ne bucurăm împreună" (Mihaela Munteanu, Ana Maria Scînteie) 100


Proiecte tematice

Proiect tematic "O viaţă trecută prin acte" (Claudia Oprian) 103
Proiect tematic "Descopăr lumea care mă înconjoară" (Cecilia Pisaltu) 108
Proiect tematic "Iarnă de poveste" (Tatiana Nicolau) 111


Proiecte didactice

Proiect didactic "Deşi sunt mic, mă descurc un pic!" (Angelica Costin, Alina Borza) 116
Proiect de activitate integrată pe o zi "Lumea lui Ecologel" (Violeta Moldovan, Adriana Ghircău, Alina Maria Moldovan) 120
Proiect de activitate integrată "A sosit toamna!" (Camelia Zamfir) 126
Proiect de activitate integrată "bogăţiile toamnei" (Raluca Bucălae) 132
Proiect de activitate integrată "Rândunică, rândunea, de ce pleci din ţara mea?" (Cristina Butnaru) 135
Proiect ERR "Iedul neastâmpărat" (Tehnici şi strategii moderne de receptare a textului literar) (Genoveva Afrăsînei) 139
Proiect de activitate integrată "Ajutoarele lui Billy" (Anca Gârdan) 141
Proiect de activitate "În aşteptarea lui Moş Nicolae" (Steluţa Stănciulică) 150
Proiect de activitate "surprizele din ghetuţe" (Mihaela-Nicoleta Simion) 154
Proiect didactic "În lumea poveştilor" (Mădălina Pisică) 159
Proiect didactic "24 Ianuarie - o zi din istoria noastră" (Valentina-Nicoleta Nicola) 167


Învăţământ primar - Clasa pregătitoare

Proiectare didactică

Mesaje la întâlnirea de dimineaţă (Daniela-Teodora Bobulişteanu) 178
Proiect de lecţie "Cuibul de rândunele" (Mihaela Malanca) 181
Proiect didactic "Ţara mea" (Petronela Martin) 184


Proiectarea pedagogică a activităţii anuale

Planificare tematică anuală orientativă - Grupa mare, An şcolar 2014-2015, Semestrul I (Cecilia Pisaltu) 190
Planificare tematică anuală orientativă - Grupa mică, an şcolar 2014-2015, Semestrul I (Radu Ioana) 209
Planificare tematică anuală orientativă - Nivel II, An şcolar 2014-2015 (Georgeta Şerban, Paula Georgeta Porumbel) 236


MODALITĂŢI DE PLATĂ 272