Cuprins nr. 3-4 / 2016

Studii

Program de intervenţie educaţională vizând prevenirea dificultăţilor de adaptare şcolară (Viorica Lascu, Elena‑Alexandra Săndulescu) 5

PROGRAM DE INTERVENŢIE EDUCAŢIONALĂ VIZÂND PREVENIREA DIFICULTĂŢILOR DE ADAPTARE ŞCOLARĂ


Prof. înv. preşcolar Viorica Lascu,
Educ. Elena-Alexandra Săndulescu
Grăd. cu P.P. "Lucian Grigorescu", Medgidia, Jud. ConstanţaREZUMAT
Corelarea mai multor dimensiuni ale maturizării afective ne oferă un tablou dinamic al preşcolarului: un subiect activ, curios, empatic, comunicativ, deschis din punct de vedere afectiv, pregătit psihologic să facă faţă schimbărilor şi provocărilor pe care le va aduce mediul şcolar. Dacă vom înmulţi ocaziile de intervenţie formativă în sfera proceselor cognitive şi motivaţionale ale preşcolarului, prin tehnici de abordare atrăgătoare, provocative, neconstrângătoare, care să-i facă plăcere copilului însuşi, îi vom ajuta pe preşcolarii din grupa mare şi părinţii acestora să-şi îmbunătăţească achiziţiile şi să-şi sporească capacităţile de prevenire a dificultăţilor de adaptare şcolară.

Cuvinte cheie: intervenţie educaţională, adaptare şcolară, procese cognitive, dificultăţi
Plan de intervenţie pentru creşterea gradului de coeziune a grupului instituţionalizat (Simona Şuhani) 14

Plan de intervenţie pentru creşterea gradului de coeziune a grupului instituţionalizat


Prof. înv. preşc. Simona Şuhani
Grăd. cu P.P. nr. 25 "Lumea copiilor", BraşovREZUMAT
Acest plan de intervenţie este elaborat în urma rezultatelor obţinute în cadrul unui studiu sociometric realizat într-o clasă de elevi din învăţământul primar. Acesta cuprinde 34 de activităţi derulate pe un an şcolar la orice nivel de şcolaritate cu adaptările caracteristice vârstei. Scopul planului de intervenţie este de a creşte gradul de coeziune a grupului prin exerciţii de inteligenţă socio-emoţională. Se urmăreşte dezvoltarea unor abilităţi de relaţionare, de controlare a propriilor emoţii şi de exprimare a acestora, de recunoaştere a emoţiilor celorlalţi şi gestionarea lor. Planul propus reprezintă o învăţare inductivă, prin descoperire, în care observaţiile copiilor se trag din experienţa concretă pe care au trăit-o.

Cuvinte cheie: plan de intervenţie, dezvoltare socio-emoţională, cooperare, competenţe de comunicare, emoţii, învăţare prin descoperire.
Activităţi de consiliere desfăşurate în grădiniţă (Viorica Lascu) 42

ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE DESFĂŞURATE ÎN GRĂDINIŢĂ


Prof. înv. preşcolar Viorica Lascu
Grăd. cu P.P. "Lucian Grigorescu", Medgidia, Jud. ConstanţaREZUMAT
Consilierea educaţională la vârsta preşcolară este un proces complex ce cuprinde o arie largă de intervenţii ale educatoarei asupra copiilor, dezvoltându-le stima de sine, abilităţile socio-emoţionale, comportamentul asertiv în timpul jocului, reglarea emoţiilor negative. Focalizată pe copil, consilierea educaţională are succes numai dacă se desfăşoară concomitent cu dezvoltarea competenţelor parentale.

Cuvinte cheie: consiliere educaţională timpurie, stima de sine, comportament asertiv, reglarea emoţiilor negative.
Evaluări

Proiect de evaluare iniţială pentru grupa mare - o abordare integrată (Nicoleta Canta) 49
Proiect de evaluare finală pentru grupa mare - o abordare integrată (Nicoleta Canta) 65
Opţionale

Programă pentru activitatea opţională "Tradiţii populare" (Luciana Gherle) 87
Program de activităţi complementare pentru educarea limbajului "Povestea cuvintelor" (Silvia Frîncu) 90
Demersuri didactice
Proiecte educaţionale

Proiect educaţional de educaţie financiară "Banii se câştigă prin muncă!" (Rodica Şovea) 96
Proiecte tematice

Proiect tematic "Din lumea celor care nu cuvântă" (Gabriela Alexandru) 99
Proiect tematic "Culori şi miresme de departe..." (Angela Sesovici) 103
Proiecte didactice

Proiect didactic "Dansul bebeluşilor" (Graţiela Elena Antonescu) 107
Proiect de activitate integrată "Jucăriile clovnului" (Georgica Robuleţ) 109
Proiect de activitate de o zi "Bine ai venit, dragă toamnă!" (Simona Şuhani) 116
Proiect de activitate integrată de o zi "Culorile toamnei" (Simona Şuhani) 121
Proiect didactic "David şi puiul de întuneric" (Ana‑Maria Stan) 125
Proiect de activitate didactică "Călătorie la Polul Nord" (Irina Maria Iorga) 130
Proiect de activitate integrată "Mănuşa magică" (Roxana Fană) 136
Scenariu didactic pentru activitatea integrată "Adăpostul prieteniei" (Larisa-Ana-Maria Abrudan, Dana Alina Popa) 143
Proiect didactic "Povestea omului de zapadă" (Graţiela Elena Antonescu) 146
Proiect de activitate integrată "Povestea ursului cafeniu" (Sonia Alina Ene) 149
Proiect integrat "Cum organizăm o petrecere?" (Gabriela Mihalca) 152
Scenariu didactic pentru activitatea integrată "Petrecerea Mariei" (Dana Alina Popa, Larisa-Ana-Maria Abrudan) 156
Proiect didactic "Ce sunet se aude, ce literă se vede?" (Alina Gârbacea) 159
Proiectarea pedagogică a activităţii anuale

Tematica anuală a activităţilor din cadrul Domeniului Om şi Societate - Educaţie pentru societate (Claudia Mitirita, Nicoleta Lesanu) 161
Planificare anuală orientativă pentru Educarea limbajului - Grupa mare (Elena Monica Ciobanu) 164
Planificare anuală orientativă, Grupa mică, an şcolar 2016-2017 (Semestrele I şi II) (Alina Cantacuz) 171
MODALITĂŢI DE PLATĂ 208