CUPRINS Educație ecologică

CAPITOLUL I
Argument 5

CAPITOLUL II
Obiective cadru şi de referinţă 11

CAPITOLUL III
Oportunităţi şi limite în abordarea educaţiei ecologice a copiilor de vârstă preşcolară şi a şcolarilor din clasa pregătitoare – analiză SWOT 18

CAPITOLUL IV
Metode folosite în educaţia ecologică a preşcolarilor şi şcolarilor din clasa pregătitoare 20

CAPITOLUL V
Mijloace folosite în educaţia ecologică a preşcolarilor şi şcolarilor din clasa pregătitoare 34

CAPITOLUL VI
Forme de organizare a activităţilor de educaţie ecologică destinate preşcolarilor şi şcolarilor din clasa pregătitoare 37

VI.1. Locul educaţiei ecologice în activităţi destinate preşcolarilor şi şcolarilor din clasa pregătitoare 38

VI.2. Forme de realizare a educaţiei ecologice la vârsta preşcolară şi cea a copiilor din clasa pregătitoare 38

VI.2.1. Activităţi comune 38

VI.2.2. Proiecte educaţionale la nivelul grupei/clasei, unităţii de învăţământ, localităţii sau la nivel naţional/internaţional 40

VI.2.3. Exemple de activităţi ce pot fi desfăşurate în cadrul unui proiect educaţional organizat în vederea celebrării Zilei Internaţionale a Biodiversităţii 40

VI. 3. Exemplificări de activităţi didactice 42

CAPITOLUL VII
Conţinuturi recomandate 55

VII.1. Direcţii de abordare a problemelor studiate 56

VII.2. Teme de studiu 57

VII.3. Subteme de studiu. Sugestii 59

CAPITOLUL VIII
Materiale ajutătoare în sprijinul desfăşurării activităţilor de educaţie ecologică 62

VIII.1. Exemple de planificări săptămânale 62

VIII.2. Proiecte tematice. Exemple 66

VIII.2.1. Sugestii de teme pentru un proiect de educaţie ecologică "Omul şi mediul" 70

VIII.2.2. Sugestii de teme pentru proiecte din săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun!"
– dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare
71

VIII. 2.3. Sugestii pentru planificarea activităţilor din cadrul unui proiect referitor la reciclare,
refolosire, recondiţionare a ambalajelor de tip PET
72

VIII.2.4. Sugestii pentru planificarea activităţilor din cadrul proiectului educaţional
"Dragă familie, vorbeşte acum despre ocrotirea mediului"
73

VIII.3. Exemple de ghicitori, poezii, legende. Curiozităţi 74

VIII.4. Jocuri cu caracter ecologist 96

VIII.5. Materiale auxiliare 102

VIII.5.1. Calendarul ecologistului 102

VIII.5.2. Cele 10 porunci ale ecologiei 105

VIII.5.3. Fluturaşi "ecologişti" 106

VIII.5.4. Timpul de descompunere a diverselor materiale 107

VIII.5.5. Imagini cu mesaj ecologist 108

VIII.5.6. Listă bibliografică pentru pregătirea cadrelor didactice 109

VIII.5.7. Listă bibliografică pentru activitatea cu copiii 111

CAPITOLUL IX
Modalităţi de evaluare a activităţilor de educaţie ecologică 115

IX.1. De ce evaluăm? 116

IX.2. Tipuri de evaluare 116

IX.3. Funcţii ale evaluării 116

IX.4. Metode de evaluare posibile 117

IX.5. Tabele de monitorizare 118

IX.6. Distorsiuni în evaluare 119

IX.7. Evaluare "scrisă" – fişe de lucru individual 120

IX.7.1. Marea – o sursă de viaţă 120

IX.7.2. Un ecosistem acvatic: Viaţa pe lac – Nivelul I (3-5 ani) 122

IX.7.3. Un ecosistem acvatic: Lacul – Nivelul II şi Clasa pregătitoare (5-7 ani) 124

IX.7.4. Ecosistem terestru: Pădurea de foioase – Nivelul I (3-5 ani) 126

IX.7.5. Ecosistem terestru: Pădurea de foioase – Nivelul II şi Clasa pregătitoare (5-7 ani) 127

IX.7.6. Ecosistem terestru: Deşertul – Nivelul II şi Clasa pregătitoare (5-7 ani) 129

IX.7.7. Ecosistem terestru: Viaţa la Polul Nord – Nivelul II şi Clasa pregătitoare (5-7 ani) 132

IX.7.8. Animale şi plante pe cale de dispariţie, protejate de lege în ţara noastră 134

IX.7.9. Alte fişe de evaluare 137

CAPITOLUL X
Anexe 148

X.1. Adrese utile pentru desfăşurarea activităţilor de educaţie ecologică 149

X.2. Dicţionar de termeni din domeniul ecologiei 150

BIBLIOGRAFIE 153