CUPRINS Ghid de stimulare

Prefaţă 7
Capitolul 1 – Introducere 8
Capitolul 2 – Aria locomotorie 15
Capitolul 3 – Aria ocupaţională 40
Capitolul 4 – Dezvoltarea personală/ socială 88
Capitolul 5 – Activitatea de îmbrăcare 122
Capitolul 6 – Activitatea de hrănire 133
Capitolul 7 – Spălatul şi baia 146
Capitolul 8 – Folosirea toaletei 156
Capitolul 9 – Comunicare şi limbaj 168

Bibliografie 204

Index 206

GHIDUL PROGRESULUI 215
Ghidul progresului pentru copii nevăzători/ surzi şi/ sau cu dizabilităţi severe 216