CUPRINS Să învăţăm cu plăcere

Introducere 5
Intervenţia logopedică 7

Secţiunea I.
SĂ ÎNVĂŢĂM CU... PLĂCERE 15
Exerciţii pentru corectarea întârzierilor de limbaj 16
Secţiunea II.
SĂ VORBIM CU... PLĂCERE 97
Exerciţii pentru dificultăţile de pronunţie a sunetelor 98
Secţiunea III.
SĂ CITIM CU... PLĂCERE 153
Exerciţii pentru învăţarea citirii 154
Secţiunea IV.
SĂ SCRIEM CU... PLĂCERE 203
Exerciţii grafice pentru scris 204
Bibliografie 256