CUPRINS Învăţarea scrisului

1. ABORDAREA COMPREHENSIVĂ ŞI INTEGRATIVĂ A ÎNVĂŢĂRII SCRISULUI 7
1. Contextul general 7
2. Locul scris-cititului în învăţarea şcolară 9
1.2.1. De ce analizăm scrisul? 11
1.2.2. Perspectiva comprehensivă şi integrativă 11

2. STRUCTURA ŞI DINAMICA SCRISULUI 14
1. Problematica generală a scrisului 14
2. Scrisul – activitate complexă 15
2.1. Scrierea între gest şi limbaj; între activitate şi produs 15
2.1.1. Definirea scrisului 16
2.1.2. Scriere şi personalitate17
2.2. Coordonatele activităţii de scris 20
A. Relaţia dintre scris şi grafism20
B. Analiza comparativă între vorbire şi scriere 21
2.3. Mecanismele neuro-fiziologice implicate la scris23
2.4. Unitatea operaţională dintre scris şi citit 25
3. Locul limbajului scris în activitatea de comunicare-învăţare didactică 27
3.1. Comunicare şi informaţie 27
3.2. Niveluri de comunicare scrisă 30
3.3. Constrângerile actului de comunicare scrisă30
3.4. Atitudinea profesorului faţă de evaluarea rezultatelor şcolare prin scris 31
3.5. Atmosfera comunicării 32

3. TRASEUL GRAFIC CA MODALITATE DE EVALUARE A ASIMILĂRII SCRISULUI
LA ŞCOLARUL MIC – CERCETARE33
1. Preliminarii 33
2. Bazele psihologice 35
3. Traseul grafic 37
4. Investigarea traseului grafic. Momente, modalităţi, instrumente 38

4. PREVENIREA ŞI CORECTAREA TULBURĂRILOR DE SCRIS LA
ŞCOLARUL MIC51
1. Tulburările scrisului la şcolarul mic 51
2. Cerinţele unui program de educare/remediere (învăţare/reînvăţare a scrisului) 57
3. Structura programului de învăţare/reînvăţare a scrisului 61
3.1. Principiile generale ale intervenţiei61
3.2. Obiectivele comune ale iniţierii în structurile lexico-grafice ale limbajului 63
3.3. Obiectivele intervenţiei logopedice în privinţa scrisului63
3.4. Particularităţile tulburărilor limbajului scris 66
3.5. Fişa de evaluare a dificultăţilor la scris 68
3.6. Metodologia specifică în intervenţia asupra tulburărilor limbajului scris69
4. Programul complex de intervenţie la tulburările limbajului scris70
5. Programul terapeutic complex72
A. Preliminarii 72
B. Structura programului 72
Etapa I: Evaluarea (cunoaşterea scrisului şi cititului copilului) 72
Etapa II: Etapa de prelexie şi pregrafie 73
Etapa III: Etapa iniţierii în actul lexic şi grafic 80
Etapa IV: Etapa învăţării silabelor 86
Etapa V: Etapa însuşirii cuvântului 88
Etapa VI: Etapa însuşirii propoziţiilor 99
Etapa VI: Etapa textelor 101

ANEXE 103

EXERCIŢII PREGĂTITOARE PENTRU INTRODUCEREA ELEMENTELOR GRAFICE
ÎN ÎNVĂŢAREA SCRISULUI 114

EXERCIŢII DE ÎNVĂŢARE A LITERELOR ŞI EXERSARE A LOR ÎN SILABE,
CUVINTE ŞI PROPOZIŢII
131

Bibliografie 212